Oбучения

5S обучение

Чрез създаването на по-организирани, по-подредени и по-чисти работни зони с 5S приложения се намаляват разходите, повишава се производителността, осигуряват се безопасност и мотивация на работа. Целта на 5S, която е в основата на практиките за стройно производство и се нарича организация на работното място, е да гарантира, че потокът от материали и информация на работното място е бърз и точен чрез създаване на културна промяна.

Кайдзен обучение

Kaizen означава непрекъснато усъвършенстване, образувано от комбинацията от японските думи kai, което означава промяна и дзен означава по-добър. Основната му цел е да подобри производствения процес с малки, но ефективни промени.

6 Сигма обучение

6 Sigma се основава на удовлетвореността на клиентите. Това е методология, разработена за намаляване на процента на грешки в бизнес процесите до нула, повишаване на ефективността, намиране на факторите, влияещи на бизнес процеса, осигуряване на бързо подобрение и максимално увеличаване на удовлетвореността на клиентите.