Корпоративен за нас

за нас

Global-Quality, която стартира първите си дейности в автомобилния сектор, работи в предпроизводствения производствен процес и след производството, в областта на контрола на качеството и в областта на матриците.