Global Kalite

Global-Kalite, която стартира първите си дейности в автомобилния сектор, работи в областта на контрола на качеството и формите преди и след производствения процес.

Детайл...

Нашите услуги

  • инженерни услуги
  • Услуги за контрол на качеството
  • Услуги за човешки ресурси
  • Услуги за поддръжка на производството
Детайл...

Нашите обучения

  • 5S тренировки
  • Кайдзен тренировки
  • 6 Сигма обучения

Детайл...